Uchwała Nr XXXV/287/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26.06.18r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce.

Do pobrania tekst uchwały: pdfmpzp_zembrzyc.pdf14.39 MB

Uchwała nr XLIX/409/23 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 19 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sprorządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działrk nr 453/2 oraz cześci działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach.

Do pobrania tekst uchwały: [TUTAJ]

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do pobrania poniżej:

 docxklauzula-informacyjna---przetwarzanie-danych-osobowych-w-toku-sporzadzania-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.docx16.37 KB