Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zembrzyce, zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie KR.RET.070.16.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku zostały ustalone dla gospodarstw domowych za 1 m3 w następującej wysokości:

  • za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r 5,40 zł brutto, abonament miesięczny 6,48 zł;
  • za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w okresie od okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 5,62 zł brutto , abonament miesięczny 6,48 zł brutto;
  • za 1 m3 ścieków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 7,34 zł brutto;
  • za 1 m3 ścieków w okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 7,56 zł brutto.

Na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce, w celu obniżenia kosztów opłat za odprowadzenie ścieków Rada Gminy Zembrzyce podjęła uchwałę Nr LII/434/23 w sprawie uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 1 Grupy odbiorców – Gospodarstwa domowe. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel w 2024 roku kwotę 66 400 zł. W efekcie cena końcowa za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych w 2024 roku będzie wynosić 6,56 zł brutto.