Opiekę zdrowotną na terenie Gminy Zembrzyce realizuje Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach. W skład SGZOZ wchodzą dwie jednostki organizacyjne:

Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 541 

 tel. (33) 874-60-10 te. kom. 506 604 581

Poradnia dla kobiet tel. 506 604 023 , Poradnia stomatologiczna 506 603 813

Ośrodek zdrowia w Zembrzycach

 

Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach, 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 162

tel. (33) 874-60-17  tel. kom. 506 599 745

   Ośrodek zdrowia w Śleszowicach

 

nfz         PORADNIA STOMATOLOGICZNA

   Lek. stm. Dorota Rapacz  Lek. stm. Maria Radwan  Asystentka stomatologiczna
 poniedziałek  7:30 - 13:30                   7:30 - 13:30
 wtorek      
 środa  7:30 - 12:30  13:00 - 19:00  7:30 - 19:00
 czwartek    11:00 - 17:00  11:00 - 17:00
 piątek    7:30 - 11:30  7:30 - 11:30

Kontakt tel. 33 874 60 10, 506 603 813

Działalność Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach reguluje Statut przyjęty Obwieszczeniem Rady Gminy Zembrzyce NR 2/2019  z dnia 28 marca 2019 roku. 

pdfStatut Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach341 KB

Przy SGZOZ w Zembrzycach funkcjonuje Rada Społeczna powołana Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XVI/151/20 z dn. 29.10.2020 r. W skałd Rady Społecznej wchodzą:

  • Łukasz Palarski - Wójt Gminy
  • Piotr Talaga - Przedstawiciel Wojewody
  • Grzegorz Józefowski - Członek
  • Małgorzata Góralik - Członek
  • Cecylia Szeląg - Członek
  • Katarzyna Biedrawa - Członek
  • Grzegorz Nieciąg - Członek