Ochrona powietrza - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Ochrona powietrza

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 20.10.2021 r. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 20...

Czyste powietrze to dobro wspólne, o które każdy z nas powinien dbać. Warto wiedzieć, że szkodliwy wpływ na zdrowie mają  zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), a także pył zawieszony PM10, PM2,5, zawierający substancje toksyczne...

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE" Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Zembrzyce realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 31.03.2024 r.) : Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 263 Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 212 Liczba zrealizowanych...