Mieszkańcy gminy Zembrzyce od 21.04.2023 r. mogą wnioskować o sfinansowanie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących ich własność.

Procedura dofinansowania:

  • ­mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 zwierzę rocznie;
  • akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów prowadzona będzie przez Urząd Gminy w Zembrzycach. Właściciel chcąc poddać zabiegowi zwierzę, składa w Urzędzie Gminy wniosek o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do programu;
  • w przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, właściciel zwierzęcia otrzymuje skierowanie na wykonanie zabiegu weterynaryjnego.
  • właściciel zwierzęcia indywidualnie umawia z lekarzem termin wykonania zabiegu;
  • koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa właściciel zwierzęcia;

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Wniosek do pobrania poniżej:

docxWniosek o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt15.9 KB