Wszystkich mieszkańców zainteresowanych unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest.

Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Zembrzyce.

Firma odbierająca odpady wybrana w drodze postępowania przetargowego :
Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek.
Unieszkodliwianie tony eternitu bez dofinansowania wynosi 414,72 zł.

Wysokość dofinansowania:

70 % kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:

  • 40 % – budżet gminy – (165,89 zł/t)
  • 30 % – budżet powiatu –(124,42 zł/t)
  • 30 % – mieszkaniec – (124,42 zł/t)

do wykorzystania środków na ten cel.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska (pok.113).

Podczas podpisywania umowy należy przekazać informację o numerze działki ewidencyjnej, z której odpad będzie odbierany.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej: https://powiatsuski.pl/dofinansowanie-do-utylizacji-azbestu/