Obwieszczenia - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Obwieszczenia

Tytuł Data publikacji
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach 21.06.2024 00:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach 13.06.2024 10:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 6.03.2024 11:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 453/2 oraz części działek nr 461/6 i 4246/6 w Zembrzycach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 25.01.2024 12:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce dla wsi Tarnawa Górna, wsi Śleszowice, wsi Tarnawa Dolna 29.09.2022 11:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 8.11.2021 13:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 8.11.2021 13:52
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 4.11.2021 14:46
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna 4.11.2021 14:43
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice 4.11.2021 14:38