Uchwała Nr XXXI/279/22 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 20 grudnia 21r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XX/195/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/185/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]  

Uchwała Nr XIX/185/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr 217/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do pobrania poniżej:

docxKlauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego15.97 KB