Izba funkcjonuje przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach. Zgromadzono w niej przedmioty związane z życiem codziennym dawnych mieszkańców gminy. Najstarsze eksponaty pochodzą z XIX. W Izbie zgromadzono do tej pory wiele eksponatów. Wszystkie zgromadzone skarby zostały przekazane przez prywatnych kolekcjonerów i będą mogły służyć kolejnym pokoleniom w poznaniu regionalnej historii i tradycji. Utrwalamy dla naszych dzieci i wnuków wspomnienie o „garnkach, co schną na płotach do góry dnem”, o „żelazku co duszę ma” oraz o wielu innych przedmiotach i związanych z nimi czynnościach. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by wyedukowany młody człowiek władający biegle angielskim i surfujący w wielką wprawą po Internecie, wiedział również jak wyglądały i do czego służyły cepy, kijanka, niecka, jak klepano kosę i ramowano skóry. Naszym zamiarem jest zwiększanie zbiorów o różne ciekawe eksponaty z naszego terenu. Zwracamy się do mieszkańców o przekazywanie do izby wszelkich eksponatów. Poszukiwane są: stare fotografie, meble, rękodzieła, przedmioty gospodarstwa domowego, dawne stroje, rzeczy codziennego użytku oraz urządzenia rolnicze i garbarskie. Zebrane eksponaty zostaną opisane co do ich funkcji, a także zostaną umieszczone na nich dane darczyńcy, jeśli będzie taka wola. Apelujemy, aby wspólnymi siłami tworzyć tradycję oraz ocalić spuściznę przodków dla przyszłych pokoleń. Wszelkie zapomniane, a przechowywane na strychach rzeczy mogą okazać się prawdziwymi perełkami świadczącymi o dorobku oraz tradycji lokalnej społeczności. W sprawie darowizn i depozytów prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach tel. 33 8746 196 lub e-mail:

 

W Tarnawie Górnej znajduje się stała wystawa regionalną o charakterze Izby Regionalnej „Dawno i dawniej w Tarnawie”. Mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej, dawniej znanym jako „Dom rolnika” (budynek nr 50). Opiekunem wystawy jest Pani Cecylia Szeląg - radna Gminy Zembrzyce. Otwarcie stałej wystawy nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2012 r. Zbiór eksponatów ma charakter stały i rozwojowy. Wystawa dostępna jest od wtorku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00, można ją także zwiedzić w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 604  685  920