Bezpieczeństwo i porządek publiczny - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 13 listopada br. zakończyły się prace związane z wykonaniem odwodnienia wokół części budynku OSP Zembrzyce. Polegały one w szczególności na: odsłonięciu, odkopaniu i oczyszczeniu fundamentu, jego zagruntowaniu i szpachlowaniu oraz...

Zdjęcie z uroczystego wręczenia strojów dla strażakó. z tyłu logo gminy zembrzyce i województwa małopolskiego. z przodu rozłożone na stole otrzymane stroje bojowe. Za stołem od lewej stoją: Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce, Krzysztof Matyszkowicz - OSP Marcówka, Danuta Kawa, Grzegorz Nieciąg - OSP Śleszowice, Andrzej Żurek - OSP Śleszowice, Stanisław Gaura - OSP Tarnawa Dolna.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 12 października br. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej zakupionej dla jednostek OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków...

Strażacy stoją w szeregu.

W ostatnią sobotę 6 maja 2023 roku w Zembrzycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. W obchodach wziął udział Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zembrzycach i wszystkie jednostki OSP z terenu gminy tj. OSP Marcówka, OSP Śleszowice, OSP Tarnawa Dolna i OSP Zembrzyce. Święto rozpoczęto...

Zebranie podsumowujące działania strażaków. Wokół stołu siedzą strażacy w mundurach.

Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leżyn u podstaw strażackiej służby. Bezinteresowna chęć niesienia pomocy to motto, które przyświeca wszystkim strażakom. Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Zembrzyce, podczas których poszczególne jednostki...

Dzieci siedzą w ławkach i czekają na rozpoczęcie turnieju. Siedzą w 3 rzędach na sali. Mają rece na stolikach.

15 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Śleszowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Zembrzyce. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie...

Na zdjęciu od lewej Wójt Łukasz Palarski, dwóch strażaków, Pani Danuta Kawa i trzech strażaków. Za nimi logo Województwa Małopolskiego oraz napis Gmina Zembrzyce. Przed nimi komplety ubrań bojowych, które otrzymali strażacy.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego Konkurs Małopolskie OSP 2022 Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” Gmina Zembrzyce dokonała zakupu 4 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków ratowników. Województwo...