Oświata - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Oświata

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych...

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi dojrzałych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość, ciepło i zrozumienie. To Seniorzy są w naszych domach piewcami tradycji, kultywują obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują młodemu pokoleniu unikalną...

 Wójt Gminy Zembrzyce podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Maluch +. Na mocy tej umowy gmina zobowiązuje się do utworzenia 16 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Żłobek ma zostać wybudowany w Zembrzycach, obok urzędu gminy, pod...

Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz sportowych zajęć ogólnodostępnych z elementami...

W dniu 23 października 2023 roku odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania zorganizowane w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ” w edycji 2023r. W tym roku w programie wzięło udział 81 uczniów klas I- III zorganizowanych w 6 grupach, byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w...

  Gmina Zembrzyce przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zrealizowała projekt w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2023r. „Już pływam”. Celem projektu było nabycie przez uczniów szkół podstawowych umiejętności i prawidłowych technik pływania,...

Gmina Zembrzyce wyposażyła szkoły w nowy sprzęt dydaktyczny w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10...

CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ                       W ZEMBRZYCACH
Adres: 34-210 Zembrzyce 540
Telefon: (33) 874-67-32
E-mail: 
https://bip.malopolska.pl/gzofs_zembrzyce
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH
Adres: Zembrzyce 490
Telefon: (33) 874-66-53
Fax: (33) 874-66-53
E-mail: 
www: http://zszembrzyce.superszkolna.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TARNAWIE DOLNEJ
Adres: 34-210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 272
Telefon: (33) 874-67-07, kom. 500 350 404
E-mail: 
www: http://zstarnawadolna.superszkolna.pl/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                              W ŚLESZOWICACH
Adres: 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 166A
Telefon: (33) 874-63-27
Fax: (33) 874-63-27
E-mail:
www: http://spsleszowice.superszkolna.pl/
https://bip.malopolska.pl/spsleszowice

 

SZKOŁA PODSTAWOWA                           W MARCÓWCE
Adres: 34-210 Zembrzyce, Marcówka 120
Telefon: (33) 874-60-23
E-mail: 
www: http://spmarcowka.szkolnastrona.pl/Otwiera nowe okno
https://bip.malopolska.pl/spmarcowka