Uchwała NR XXXI/278/22 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XXIX/256/21 Rady Gminy Zembrzycez dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XX/194/2021 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/184/2021 z dnia 26.02.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XIX/184/21 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 luty 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice. 

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Uchwała Nr XXXIII-216/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania wsi Śleszowice.

Do pobrania tekst uchwały [TUTAJ]

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do pobrania poniżej:

docxKlauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w toku zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego15.97 KB