Otwarte konkursy ofert - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Otwarte konkursy ofert

ZARZADZENIE Nr 7/2024 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

ZARZADZENIE Nr 6/2024 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z...

Do konkursu przystąpiła 1 organizacja: Caritas Archidiecezji Krakowskiej Oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku. W...

herb Gminy Zembrzyce

Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024...

herb Gminy Zembrzyce

Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2024 r. Przedmiotem...

Ogłoszenie o konkursie Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2024...

UZNANIE CELOWOŚCI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz w związku ze złożoną przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie – Koło Pszczelarzy Powiatu...

Adresy i telefony

URZĄD GMINY

Adres: 34-210 Zembrzyce 540

Urząd Gminy czynny:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00-15:00

Środa 7:00-16:00

Piątek 7:00-14:00

Telefon: (33) 874-61-02, 874-60-02, 874-60-40;

Fax: (33) 877-07-00

E-mail:

Adres e-PUAP: /99er7k2jgv/skrytka

Numer konta bankowego:

81 8128 0005 0000 0462 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

https://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce