Zembrzyce, dnia 18.11.2022 roku

ZAWIADOMIENIE

Czterdziesta Sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. tj. czwartek, o godz. 15.15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 października 2022 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta Gminy Zembrzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w prawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 Grupy odbiorców- Gospodarstwa domowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski