ZAWIADOMIENIE

DWUDZIESTA SIÓDMA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE
odbędzie się w dniu 27 PAŹDZIERNIKA 2021 r. tj. środa,
o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/184/2021 r. z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice z pózn. zm.
  3. .Podjecie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XIX/185/2021r. z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna z późn. zm.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski