Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 19:00 dnia 14.11.2022 do godz. 11:00 dnia 15.11.2022

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50m do 200m.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW-PIB