There is no translation available.

Obowiązuje w dniu 10.02.2023 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

  • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
  • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
  • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
  • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza: https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza
(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

 1 stopień zagrożenia kod żółty, ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10. Obowiązuje: zakaz używania kominków, jeśli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania (w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz stosownia węgla i drewna przez cały rok), Ogranicz aktywność fizyczną poza domem. Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. rozpalania ognisk, korzystania z samochodu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Pamiętaj także o: zwiększeniu opieki nad osobami przewlekle chorymi, śledzeniu informacji o zanieczyszczeniu powietrza. Mieszkańcu z grupy ryzyka: pamiętaj o przyjmowanych lekach, stosuj maseczki przeciwpyłowe i oczyszczacze powietrza. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem! Osoby z astmą moga silniej odczuwać objawy (duszności, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.