Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.10.2022 do godz. 10:00 dnia 28.10.2022

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Prognozowane się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50mm do 200m.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW-PIB