Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" informuje o organizowanych konkursach.

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Podbabiogórze ogłasza konkurs fotograficzny "Podbabiogórski Krajobraz". Prace Konkursowe prosimy dostarczyć do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" lub przesłać na adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do 21 listopada 2022r. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" www.lgdpodbabiogorze.pl Zapraszamy!

Załączniki dotyczące konkursu poniżej do pobrania:

pdfFormularz zgłoszeniowy288.33 KB

pdfMetryczka do zdjęcia347.74 KB

pdfRegulamin konkursu fotograficznego567.32 KB

pdfZgoda opiekuna345.89 KB

Konkurs Malarski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Podbabiogórze ogłasza konkurs malarski "Podbabiogórski Krajobraz". Prace Konkursowe prosimy dostarczyć do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" lub przesłać na adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do 21 listopada 2022r. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" www.lgdpodbabiogorze.pl Zapraszamy!

Załączniki dotyczące konkursu poniżej do pobrania:

pdfFormularz zgłoszeniowy285.31 KB

pdfMetryczka349 KB

pdfRegulamin konkursu malarskiego558.68 KB

pdfZgoda opiekuna345.88 KB

Konkurs Literacki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Podbabiogórze ogłasza konkurs literacki "Legendy związane z nazwą swojej miejscowości". Prace Konkursowe prosimy dostarczyć do Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" lub przesłać na adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do 21 listopada 2022r. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" www.lgdpodbabiogorze.pl Zapraszamy!

Załączniki dotyczące konkursu poniżej do pobrania:

pdfFormularz zgłoszeniowy285.47 KB

pdfRegulamin konkursu literackiego562.48 KB

pdfZgoda opiekuna346.08 KB