Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci
Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku polskim.

Plakat przedstawia matkę z dzieckiem i informacje na temat programu w języku ukraińskim.

Załączniki:

pdfUlotka w języku polskim1.01 MB

pdfUlotka w języku ukraińskim1.02 MB

pdfRegulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym - Małopolska Niania 2.0 Nabór 2022503.44 KB

pdfZalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia - pdf413.17 KB

docxZalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia - docx840.38 KB

pdfZalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3235.58 KB

pdfZalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik235.58 KB

pdfZalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych162.03 KB

pdfZalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu300.67 KB

pdfZalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej - pdf243.39 KB

docxZalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej - docx817.64 KB

pdfZalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie113.81 KB

Źródło: Regionalny Ośrodek Polistyki Społecznej w Krakowie