Tablica informacyjna o realizacji zadania ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Gmina Zembrzyce rozstrzygnęła postępowanie przetargowe oraz podpisała umowę na realizację zadania pn: : "Budowa zbiornika wody czystej wraz z kompletnym wyposażeniem w miejscowości Zembrzyce". Przedmiotem inwestycji jest budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3. Zadanie obejmuje kompletne wykonanie zbiornika tj. m.in. roboty ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża (w razie takiej konieczności ), formowanie nasypów, konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe w tym włazy ocieplone, drabiny włazowe, pomost dla obsługi, barierki oraz wyposażenie zbiornika w stosowną armaturę. Inwestycja obejmuje również wykonanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wszelkie niezbędne prace towarzyszące inwestycji. Inwestycja ta bezpośrednio związana będzie z nowo powtsałą Stacją Uzdatniania Wody, z której to uzdatniona woda będzie zasilać zbiornik wody czystej. Anomalie pogodowe z ostatnich lat tj. nagłe ulewne deszcze, powodzie, susze, gwałtowne odwilże - sprawiają, iż posiadane ujęcie wód powierzchownych ulega częstym awariom co negatywnie wpływa na usługę dostarczanej wody mieszkańcom Gminy Zembrzyce. Zadanie to jest niezbędnym elementem mającym wpływ na poprawę życia mieszkańców.