Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Pan Janusz Lenartowicz w Tarnowie w agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego WOjewództwa Małopolskiego odbiera potwierdzenie dofinansowania projektu unijnegoo.

W styczniu 2023 roku Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w...

Zdjęcie przedstawia zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem mikroskopa

Gmina Zembrzyce pozyskała środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach Grantu 1 i Grantu 3. Granty zostały pozyskane w ramach 10...

Zrealizowany został projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” . Na projekt Wójt Gminy...

Fotografia przedstawia komputery

Gmina Zembrzyce zrealizowała projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,...

Fotografia przedstawia infografikę profilu zaufania

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Zembrzyce utworzony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji- to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego,...

Fotografia przedstawia logotyp Funduszy Europejskich Program Regonalny

Gmina Zembrzyce realizuje projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” . W  dniu 10 lipca...

Fotografia przedstawia sprzęt budowlany w trakcie budoway kanalizacji. Grafika opatrzona logotypem RPO WM 2014-2020

Zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 779 903,94 zł.  W ramach inwestycji powstała kanalizacja sanitarna na terenie przysiółków:  Storczoły,  Matuszyki, ...