Tablica informacyjna o realizacji zadania ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Gmina Zembrzyce rozstrzygnęła postępowanie przetargowe dla zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zembrzyce”. W ramach zadania inwestycyjnego wyszczególniono 5 części przypisanych odpowiednio do poszczególnych sołectw.

Część I

Sołectwo Tarnawa Dolna obejmuje zadania:

a) Modernizacja drogi gminnej Biele-Pająki w km od 0+474 do km 0+684 w miejscowości Tarnawa Dolna;

b) Modernizacja drogi gminnej Franiki w km od 0+183 do km 0+365 w miejscowości Tarnawa Dolna;

c) Modernizacja drogi gminnej Bogacze w km od 0+098 do km 0+250 w miejscowości Tarnawa Dolna;

d) Modernizacja drogi gminnej Nosale w km od 0+000 do km 0+444 w miejscowości Tarnawa Dolna.

Planowany koszt zadania to 808 705,95 zł brutto.

Część II

Sołectwo Marcówka obejmuje zadania:

a) Modernizacja drogi gminnej Dragosze w km od 0+000 do km 0+176 w miejscowości Marcówka;

b) Modernizacja drogi gminnej Krawce w km od 0+000 do km 0+235 w miejscowości Marcówka;

c) Modernizacja drogi gminnej Do Trączyka w km od 0+000 do km 0+065 w miejscowości Marcówka;

d) Modernizacja drogi gminnej Wróblówka w km od 0+000 do km 0+084 w miejscowości Marcówka;

e) Modernizacja drogi gminnej Zarąbki w km od 0+000 do km 0+108 w miejscowości Marcówka;

f) Modernizacja drogi gminnej Za Szkołą w miejscowości Marcówka. Odcinek nr I w km od 0+005,5 do km 0+381,00Odcinek nr II w km od 0+000,00 do km 0+045,50;

g) Modernizacja drogi gminnej Jochymy w km od 0+000,00 do km 0+274,50 w miejscowości Marcówka.

Koszt zadania to 1 524 338,73 zł brutto

Część III

Sołectwo Tarnawa Górna obejmuje zadania:

a) Modernizacja drogi gminnej Pagacówka w km od 0+000 do km 0+113 w miejscowości Tarnawa Górna;

b) Modernizacja drogi gminnej Pod Las w km od 1+080 do km 1+300 w miejscowości Tarnawa Górna;

c) Modernizacja drogi gminnej Mikołajki w km od 0+000 do km 0+242 w miejscowości Tarnawa Górna.

Planowany koszt inwestycji to 449 899,72 zł brutto

Część IV

Sołectwo Śleszowice obejmuje zadania:

a) Modernizacja drogi gminnej Słotówka w km od 0+000 do km 0+286 w miejscowości Śleszowice;

b) Modernizacja drogi gminnej Stachówka w km od 0+000 do km 0+238 w miejscowości Śleszowice;

c) Modernizacja drogi gminnej Pod Górę w miejscowości Śleszowice Odcinek nr I w km od 0+000,00 do km 0+139,20 Odcinek nr II w km od 0+212,3 do km 328,4;

d) Modernizacja drogi gminnej Buszydliki w km od 0+000 do km 0+255 w miejscowości Śleszowice;

e) Modernizacja drogi gminnej Na Strzępek w km od 0+000 do km 0+112 w miejscowości Śleszowice;

f) Modernizacja drogi gminnej Rówieniec w km od 1+172 do km 1+238 w miejscowości Śleszowice;

g) Modernizacja drogi gminnej Wierchy w km od 0+000 do km 0+186 w miejscowości Śleszowice;

h) Modernizacja drogi gminnej Do Szczygły w km od 0+007,00 do km 0+200,60 w miejscowości Śleszowice.

Koszt zadania to 1 720 185,29 zł brutto.

Część V

Sołectwo Zembrzyce obejmuje zadania:

a) Modernizacja drogi gminnej Na Krzywdę w km od 0+132,80 do km 0+252,00 w miejscowości Zembrzyce;

b) Modernizacja drogi gminnej Ruski Grygle w km od 0+491,00 do km 0+844,50 w miejscowości Zembrzyce;

c) Modernizacja drogi gminnej Ruski Grygle Do Misia w km od 0+000 do km 0+153,50 w miejscowości Zembrzyce;

d) Modernizacja drogi gminnej Zarębki Nad Skawcami w km od 0+490,00 do km 0+911,20 w miejscowości Zembrzyce;

e) Modernizacja drogi gminnej Zarębki Pilchówka w km od 1+491,50 do km 1+637,80 w miejscowości Zembrzyce.

Wartość zadania obejmuje kwotę 1 198 633,28 zł brutto.

 

Całkowita wartość zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Zembrzyce” to kwota 5 701 762,97 zł. Zadanie jest realizowane w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a wysokość udzielonego dofinansowania dla Gminy Zembrzyce obejmuje kwotę 5 000 000 zł. Termin realizacji całości inwestycji tj. modernizacji 25 odcinków drogowych określony został w umowie i wypada na przełomie listopada i grudnia br.