Mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z nowo powstałego placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej. Obiekt jest ogólnodostępny i znajduje się w sąsiedztwie szkoły podstawowej.

Plac rekreacyjno- sportowy obejmuje m.in. elementy małej architektury takie jak: zestaw zabawowy - Linearium, zestaw zabawowy, zjazd linowy długości 20 m oraz zestaw gimnastyczny. Ponadto wykorzystano elementy istniejącego placu zabaw (po uprzednim oczyszczeniu i odnowieniu) takie jak: karuzela talerzowa, zjeżdżalnia, huśtawki wagowe oraz huśtawka pojedyncza z siedziskiem.

Nawierzchnię placu rekreacyjno-sportowego stanowi na jego części poliuretanowa nawierzchnia dwu warstwowa. Dolna warstwa wykonana jest z czarnego granulatu gumowego SBR o grubości 35 mm, natomiast warstwę wierzchnią stanowi kolorowy granulat kauczukowy EPDM grubości 10 mm. Na pozostałej części placu rekreacyjno-sportowego położono nawierzchnię z kruszywa frakcji 0-2 mm (piasek naturalny). Powierzchnia placu rekreacyjno-sportowego to około 1367 m2 z czego część sportowa to 807 m2 a część rekreacyjna (zielona) to 560 m2.

Źródłem finansowania tej inwestycji są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 338 717,30 zł, ponadto środki w wysokości 146 830 zł z Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" oraz fundusze w wysokości 131 674 zł z działania pn. „Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnianiem rekreacji i sportu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”. Całkowity koszt zadania to 617 221,30 zł.

Zachęcamy do korzystania!