Sala główna w świetlicy w Tarnawie GórnejZakończona została inwestycja pn.„ Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawa Górna”. Zakres prac obejmował renowację elewacji, wymianę pokrycia dachowego, remont pomieszczeń w podpiwniczeniu i parterze. Wykonano roboty związane z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i częściowo elektrycznej. W ramach modernizacji kotłowni dokonano wymiany kotła węglowego na kocioł zasilany pelletem wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą i montażem kompletnego wkładu kominowego ze stali żaroodpornej. Z uwagi na fakt, że jest to budynek znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków prace musiały zostać tak zaprojektowane i wykonane, by budynek w swoim zewnętrznym wyglądzie jak najmniej się zmienił. Przeprowadzone prace równocześnie są pracami termomodernizacyjnymi i zapewniającymi zmniejszoną emisyjność budynku. Dzięki tej inwestycji budynek przez dalsze lata będzie mógł służyć mieszkańcom i turystom jako świetlica wiejska i izba regionalna. Koszt realizacji zadania to 462 689,09 zł, zadanie w całości sfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sala główna w świetlicy w Tarnawie Górnej Sanitariaty w Świetlicy w Tarnawie Górnej Kotłownie w Świetlicy w Tarnawie Górnej