28 oswietlenie przejscia dla pieszychBędzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w rejonie osiedla Dąbie w Zembrzycach. Przejście zlokalizowane przy granicy Zembrzyc i Suchej Beskidzkiej obsługuje nie tylko osiedle mieszkaniowe oraz dwa przystanki autobusowe ale szybko rozwijający się teren handlowo-usługowy zlokalizowany w tej części Gminy Zembrzyce. W ramach współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie Gmina Zembrzyce przeprowadziła inwestycję w zakresie wykonania dedykowanego doświetlenia dla istniejącego przejścia dla pieszych co w znaczący sposób winno pod nieść bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zadanie swym zakresem objęło m.in. opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż dedykowanych punktów świetlnych wraz ze stosownym okablowaniem. Koszt inwestycji po stronie Gminy Zembrzyce to kwota 44 200,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Zembrzyce a GDDKiA w Krakowie wydatki te w ramach refundacjizostaną gminie zwrócone. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż środki finansowe będą pochodzić z wdrożonego przez Ministerstwo Infrastruktury programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024, w ramach którego realizowany jest Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych.