Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna

Treść w załącznikach:

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB

pdf11_mpzp_td_1.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_2.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_3.pdf1.59 MB

pdf11_mpzp_td_4.pdf2.33 MB

pdf11_mpzp_td_5.pdf1.44 MB

pdf11_mpzp_td_6.pdf1.54 MB

pdf11_mpzp_td_7.pdf2.18 MB

pdf11_mpzp_td_8.pdf1.6 MB

pdf11_mpzp_td_9.pdf1.58 MB

pdf11_mpzp_td_10.pdf1.36 MB

pdf11_mpzp_td_11.pdf2.26 MB

pdf11_mpzp_td_12.pdf1.37 MB

pdf11_mpzp_td_13.pdf1.77 MB

pdf11_mpzp_td_14.pdf1.96 MB

pdf11_mpzp_td_15.pdf1.85 MB

pdf11_mpzp_td_16.pdf1.83 MB

pdf11_mpzp_td_17.pdf1.69 MB

pdf11_mpzp_td_18.pdf1.81 MB

pdf11_mpzp_td_19.pdf1.04 MB