CENY ZA 1 M3 DOSTARCZANEJ WODY:

 W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

  • dla gospodarstw domowych 5,40 zł brutto, abonament miesięczny 6,48 zł;
  • dla pozostałych odbiorców 5,63 zł brutto, abonament miesięczny 6,48 zł;

W okresie od  okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

  • dla gospodarstw domowych 5,62 zł brutto , abonament miesięczny 6,48  zł brutto;
  • dla pozostałych odbiorców 5,63 zł brutto, abonament miesięczny 6,48 zł brutto.

CENY ZA 1 M3 ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

 W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 

  • od gospodarstw domowych  6,56 zł brutto / z uwzględnieniem dopłaty z Gminy Zembrzyce/      
  • od pozostałych odbiorców 7,34 zł brutto.

W okresie od  okresie od 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

  • od gospodarstw domowych  6,56 zł brutto / z uwzględnieniem dopłaty z Gminy Zembrzyce/          
  • od pozostałych odbiorców 7,56 zł brutto

Na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce, w celu obniżenia kosztów opłat za odprowadzenie ścieków Rada Gminy Zembrzyce podjęła uchwałę Nr LII/434/23 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 1 Grupy odbiorców – Gospodarstwa domowe. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel w 2024 roku kwotę 66 400 zł. Dzięki dopłacie gminy cena końcowa za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych w 2024 roku będzie wynosić 6,56 zł brutto.