Od stycznia 2024 roku będą obowiązywały na terenie Gminy Zembrzyce nowe wyższe o około 10% , stawki podatku od nieruchomości. Będą one wynosiły odpowiednio:

 • podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1 zł, było 0,91 zł.
 • podatek od gruntów pozostałych – 0,35 zł, było 0,31 zł
 • grunty pod jeziorami i wodami stojącymi lub płynącymi – 6,00 zł, było 5,50 zł
 • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji- 4,00 zł, było 3,28 zł
 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,90 zł, było 0,80 zł
 • podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 20,00 zł, było 18,10 zł
 • budynki związ. z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym- 13,30 zł, było 12,10 zł
 • budynki służby zdrowia- o kwotę 0,50 zł - 5,50 zł, było 5,00 zł
 • podatek od budynków gospodarczych (obory, stodoły) – 5,00 zł, było 4,20 zł
 • podatek od garaży wolnostojących – 6,00 zł, było 5,40 zł
 • budynki letniskowe- 9,50 zł, było 8,60 zł
 • podatek od budynków pozostałych – 8,10 zł, było 7,30 zł.