Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zembrzyce ustalone zostały zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie KR.RET.070.16.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Od 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Tabela 1. Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena wg taryfy (netto) Dopłata z budżetu Gminy (netto) Cena/stawka opłaty ustalona dla odbiorców usług (netto) Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)
Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę za m³  4,80 - 4,80 5,18
Stawka opłaty abonamentowej  6,00 - 6,00 6,48
Pozostali odbiorcy Cena za dostarczoną wodę za m³  5,21 - 5,21 5,63
Stawka opłaty abonamentowej  6,00 - 6,00 6,48

Tabela 2. Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki

 Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena wg taryfy (netto) Dopłata z budżetu Gminy (netto) Cena/stawka opłaty ustalona dla odbiorców usług (netto) Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)
Gospodarstwa domowe Cena za odprowadzenie ścieków za m³  6,60 0,52 6,08 6,56
Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie ścieków za m³ 6,60 - 6,60 7,13

Od 01.07.2023 – 31.12.2023 r.

Tabela 1. Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę

 Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena wg taryfy (netto) Dopłata z budżetu Gminy (netto) Cena/stawka opłaty ustalona dla odbiorców usług (netto) Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)
Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę za m³ 5,00  - 5,00 5,40
Stawka opłaty abonamentowej 6,00  - 6,00 6,48
Pozostali odbiorcy Cena za dostarczoną wodę za m³ 5,21  - 5,21 5,63
Stawka opłaty abonamentowej 6,00  - 6,00 6,48

Tabela 2. Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena wg taryfy (netto) Dopłata z budżetu Gminy (netto) Cena/stawka opłaty ustalona dla odbiorców usług (netto) Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)
Gospodarstwa domowe Cena za odprowadzenie ścieków za m³ 6,80 0,73 6,07 6,55
Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie ścieków za m³ 6,80 - 6,80 7,34