narodowy program rozwoju czytelnictwa   ministerstwo kultury logo

Wójt Gminy Zembrzyce złożył wniosek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskał rządowe wsparcie w maksymalnej wysokości w kwocie 12 000 zł dla 3 szkół.

Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, w Śleszowicach oraz Zespół Szkół w Zembrzycach wnoszą wkład własny w wysokości minimum 1000 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mają do wydania w 2021 roku po 5000 zł na zakup nowości do szkolnych bibliotek.
Wniosek dla Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Marcówce będzie składany do końca października 2021r.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.