poznaj polske logo                                   ministerstwo edukacji i nauki logo

We wrześniu 2021r. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek dla 4 szkół w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Każda szkoła mogła złożyć 2 wnioski dla dwóch grup wiekowych tj. klas I-III i IV-VIII.
Dofinansowanie otrzymaliśmy w pierwszej turze w wysokości 30 605 zł (80%) na realizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
Uczniowie wyjadą na jednodniowe wycieczki do miejsc wskazanych we wnioskach z poszczególnych szkół tj. Kraków, Tyniec, Wieliczkę , Stary Sącz, Chęciny i Jędrzejów. Wycieczki będą się odbywać do 15 grudnia 2021 r. Całkowity koszt organizacji wyjazdów wynosi 41 258 zł , w tym 10 653 zł to wkład własny – wpłaty rodziców. W wycieczkach weźmie udział 375 uczniów.