W ostatnią sobotę 6 maja 2023 roku w Zembrzycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. W obchodach wziął udział Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zembrzycach i wszystkie jednostki OSP z terenu gminy tj. OSP Marcówka, OSP Śleszowice, OSP Tarnawa Dolna i OSP Zembrzyce. Święto rozpoczęto uroczystą mszą w kościele w Zembrzycach, po której wszyscy strażacy i zaproszeni goście udali się w orszaku do Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Na miejscu odbył się apel, podczas którego wręczono odznaki dla druhów z poszczególnych jednostek.

W tegorocznych obchodach oprócz organizatorów, w tym Wójta Gminy Zembrzyce, udział wzięli mieszkańcy oraz zaproszeni goście między innymi: Krzysztof Okrzesik- Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej, Andrzej Gwiazdonik -Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej, Filip Kaczyński – Poseł na Sejm RP oraz Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach, Grzegorz Józefowski – Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce, Radni Powiatu Suskiego, Radni Gminy Zembrzyce, sołtysi oraz dyrektorzy szkół.

Do strażaków popłynęły słowa podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców, zaangażowanie i niesioną pomoc. Doceniono ich trud i poświęcenie. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce, a dla najmłodszych był przygotowany słodki kącik. Współorganizatorem uroczystości było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.