15 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej w Śleszowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Zembrzyce. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Po raz kolejny organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zembrzycach pod przewodnictwem dh Stanisława Gaury – Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Zembrzycach przy udziale druhów z PSP Sucha Beskidzka, OSP Zembrzyce, OSP Marcówka i OSP Śleszowic. Uczestnicy turnieju otrzymali do rozwiązania test pisemny, a w kolejnym etapie odpowiadali ustnie na wylosowane przez siebie trzy pytania. W wyniku rozgrywek kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe – (klasy młodsze):

  1. Stanisław Sitarz – Zespół Szkół w Zembrzycach – opiekun Tadeusz Fidelus
  2. Aleksandra Piątek – Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – opiekun Stanisław Wadowiski

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe – (klasy starsze):

  1. Lena Sałapatek – Zespół Szkół w Zembrzycach – opiekun Tadeusz Fidelus
  2. Krzysztof Żurek – Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – opiekun Stanisław Wadowski
  3. Tomasz Madera – Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej – opiekun - Barbara Kadela

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych zaprezentowali naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat pożarnictwa, za co otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne upominki.

Uczestnicy siedzą w ławkach w trzech rzędach. Mają ręce na ławkach, czekają na rozpoczęcie konkursu.

Uczestnicy turnieju pozują do wspólnego zdjęcia z dyplomami.Uczestnicy turnieju pozują do wspólnego zdjęcia z dyplomami.