Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że na 24 września 2023 r. wyznaczono wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję.
W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.
Na stronie internetowej Izby http://www.mir.krakow.pl zamieszczona jest zakładka WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Zakładka jest na bieżąco uzupełniana o kolejne informacje

Kandydatury na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą w terminie do 4 września 2023 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 w Urzędzie Gminy Zembrzyce , 34-210 Zembrzyce 540.