Etap zbioru – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania
 • woda nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi,
 • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami, wirusy mogą utrzymywać się w kale nawet przez kilka miesięcy,
 • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

W tym celu należy zapewnić, aby toalety (stałe lub przenośne) były:

 • umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,
 • w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,
 • tak zaprojektowane, żeby zapewniały higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,
 • tak zaprojektowane, żeby gwarantowały brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
 • utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),
 • myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

Ponadto należy:

 • egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instrukcja), zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,
 • zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,
 • zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,
 • przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,
 • opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,
 • przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,
 • przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej
 • przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np.: lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje, że w gospodarstwach zajmujących się uprawą i zbiorem owoców miękkich w szczególności truskawek musi być prowadzona ścisła kontrola stanu sanitarnego używanych powtórnie łubianek. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń, zapleśnień na opakowaniu łubianki nie mogą być powtórnie stosowane.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń, co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej