7 maja 2022 w Zembrzycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uczestniczyły w nich wszystkie jednostki z terenu Gminy Zembrzyce – tj. OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka oraz OSP Śleszowice. Łącznie działa w nich 77 druhów – strażaków ratowników. Ponadto przy każdej OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, aktualnie zrzeszające 62 członków.

Uroczyste obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza św. w kościele Parafialnym w Zembrzycach, odprawiona w intencji strażaków oraz ich rodzin, po której poczty sztandarowe z poszczególnych jednostek OSP, druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali do Centrum Rekreacji i Wypoczynku, gdzie odbył się uroczysty apel.

W obchodach wzięli udział między innymi Krzysztof Okrzesik - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, , Łukasz Palarski  - Wójt Gminy Zembrzyce, Grzegorz Józefowski - Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Zembrzyce, Joanna Stypuła - Przedstawiciel Zarządu Powiatu Suskiego,sołtysi i dyrektorzy szkół. Wydarzenie zostało uświetnione występem Orkiestry Dętej Rytm „Zembrzyce”.

Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych druhów medalamii odznakami za osiągnięcia, a także wieloletnią służbę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. W swoim wystąpieniu skierowanym do strażaków Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce podziękował im za wsparcie w różnych sytuacjach kryzysowych,pożarach, powodziach, wichurach,  a także za zaangażowanie w strażaków w życie codzienne społeczności lokalnej, poprzez pomoc w organizacji wydarzeń i uroczystości w poszczególnych miejscowościach gminy.Podkreślił również jak ważną rolę odgrywa kształtowanie młodych strażaków i angażowanie ich do działań społecznych – w tym zakresie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w poszczególnych jednostkach OSP za szkolenie młodzieży, organizowanie im czasu wolnego niejednokrotnie kosztem własnego. Szczególną chwilą wzruszenia był moment złożenie przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Zembrzyce podziękowania na ręce dh Kazimierza Fortuny za wieloletnie pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP,za wysiłek i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz liczne podejmowanie przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi jednostek w Gminie Zembrzyce.

Uroczystość była zorganizowana przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zembrzycach, na czele z Prezesem Stanisławem Gaura i  Komendantem Gminnym - Grzegorzem Fortuną. Uroczystość poprowadziła dh Sabina Nieciąg. Zaszczyt podniesienia flagi państwowej na maszt przypadł druhom z OSP Marcówka. Współorganizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.