1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 68/14, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym , dwoma szopami i garażem, obręb Tarnawa Dolna, KR1B/00047333/5

2. Powierzchnia nieruchomości:
powierzchnia działki – 7852 m2
powierzchnia budynku jednorodzinnego mieszkalnego - 84,94 m2
powierzchnia szopy – 36,56 m2
powierzchnia szopy – 40,00 m2
powierzchnia garażu – 13 m2

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Tarnawie Dolnej, Gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie. Nieruchomość położona na obrzeżach wsi, teren nachylony, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do posesji drogą biegnącą przez las. Działka ma nieuregulowany dostęp do drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią tereny leśne, działki niezabudowane. Posesja nieogrodzona, słabo zagospodarowana. Stan techniczny budynku mieszkalnego rzeczoznawca ocenił jako – mierny, szopy i garaż stan – bardzo niski. Budynek jest zamieszkały.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze zamiany w zamian za inne działki budowlane.
W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: R – tereny użytków rolnych.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6. Cena nieruchomości – 211 605,00 zł.

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawa: nie dotyczy.

12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.