Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. tj. w piątek wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe zdarzenia z obszaru dowodów osobistych w tutejszym urzędzie będą realizowane w czasie rzeczywistym do godziny 12.00

Skrócony czasookres w tej dacie poparty jest koniecznością przekazania do personalizacji wszystkich wniosków przed zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Planowane są prace wdrożeniowe tj. dostosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000 i 1393), która to służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz.Urz.UE L 188 z 12.07.2019, str. 67)