O Tarnawie Górnej

Tarnawa Górna została założona na początku XVII w.  w ramach akcji osiedleńczej, prowadzonej pod Leskowcem przez Komorowskich z Suchej, jako typowy zarębek wołoski. W dokumentach osada ta występowała pod nazwą Redz lub Rec. Jest ona położona na pograniczu Beskidu Małego i Makowskiego, wzdłuż lewego dopływu Skawy – Tarnawki.

Zabytki:
- Do zabytków Tarnawy Górnej należy zaliczyć murowaną kapliczkę z 1916 roku. Wewnątrz znajduje się posąg Chrystusa Upadającego pod Krzyżem pochodzący z przełomu XVIII i XIX w.