O Tarnawie Dolnej

Tarnawa Dolna powstała równoczesnie ze Śleszowicami tj. w XIV w. podczas akcji kolonizacyjnej Mikołaja z Benkowic. W XVI w. jej posiadaczem był Jan Przypkowski. Na początku XVII w. Tarnawa drogą kupna przeszła w ręce Komorowskich i należała do każdorazowych posiadaczy ziem suskich. W latach 1840-43 wybudowano drewniany kościółek parafialny pw. św. Jana Kantego ufundowany przez Jana Wielopolskiego. Obecny kościół, wybudowany w latach 1878-82 w stylu neoromańskim, ufundował Władysław Branicki. Znajdują się w nim dwie kaplice z przełomu XVIII/XIX wieku, a w ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej Przemiany i Uzdrowienia. Podczas II wojny światowej kościół ten został częściowo uszkodzony.

SŁAWNI LUDZIE:
W Tarnawie Dolnej urodził sie i przez wiekszość swojego życia mieszkał Stanisław Paleczny  (1907-1969), poeta, pisarz, publicysta i działacz ludowy. Od 1927 roku publikował swoje wiersze w „Wielkopolaninie” , „Posiewie” oraz innych czasopismach ludowych. Po 1945 r. był korespondentem ludowych czasopism, członkiem Związku Literatów Ludowych  i grupy literackiej „Gronie” w Żywcu.

Jan Przypkowski, właściciel m.in. Tarnawy Dolnej w roku 1572, w myśl nauki arian, uwolnił  chłopów z poddaństwa.

 

 

 

 

*źródło:Sucha i okolice Babiej Góry na dawnych pocztówkach i fotografiach – G. Proszowski, M. Kubica, R. Banaś
Tekst: Jerzy H. Harasimczyk „Gmina Zembrzyce”