O Marcówce

Marcówka to wieś położona w Beskidzie Makowskim, na południowych stokach Chełmu (604 m n.p.m), częściowo na stokach Sosnówki (538m). Została ona osadzona prawdopodobnie w II połowie XV w.  W tym czasie w górnych polaniastych częściach  obecnej wsi zaczęli osiedlać się wołosi, zakładając w lasach tzw. zarąbki tj. osiedla powstałe w wyniku wykarczowania lasu. W ciągu wieków wieś często zmieniała właścicieli. W 1493 r. należała ona do Stanisława Słupskiego, właściciela Suchej, Stryszawy i Stryszowa. W 1709 przeszła w ręce Anny Konstancji Wielopolskiej herbu Starykoń z Suchej.

 

 

Sławni ludzie:

Stefania Kapłonowa  -  uzdolniona literatka, urodziła się w Marcówce, 10 lipca 1915 r. Już jako uczennica szkoły podstawowej pisała wiersze okolicznościowe, potem małe sztuki sceniczne. Debiutowała w roku 1939 wierszem w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym„.  Stefania Kapłonowa należała do grupy Literackiej „Gronie” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej, była członkiem STL w Lublinie. Jej wiersze drukowane były na łamach: „Wsi tworzącej”, „Karty Groni„, „Życia Literackiego„, „Gazety Krakowskiej„. „Dziennika Polskiego” i innych. O wartości jej poezji świadczą liczne nagrody  i wyróżnienia w konkursach literackich, liczne spotkania autorskie, udziały w festiwalach i zjazdach. Zmarła w 2000 r.

Źródło:Tekst pochodzi z książki: Gmina Zembrzyce – Jerzy H. Harasimczyk