Stowarzyszenia

W Y K A Z

 

Organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zembrzyce

 

 1. OSP Zembrzyce
 2. OSP Marcówka
 3. OSP Tarnawa Dolna
 4. OSP Śleszowice
 5. LKS „Garbarz” Zembrzyce
 6. LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna
 7. LKS „Błyskawica” Marcówka
 8. Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”
 9. KGW w Tarnawie Dolnej
 10.  KGW „Marcowianki” w Marcówce
 11.  KGW „Redz” w Tarnawie Górnej
 12.  Orkiestra Dęta „Rytm” w Zembrzycach
 13.  1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice
 14.  Bractwo Zbójników spod Babiej Góry wraz z Gaździnami z Marcówki
 15.  Stowarzyszenie Nasza wieś Śleszowice
 16.  Stowarzyszenie „Ojcowizna” Tarnawa Dolna
 17.  Lokalna Inicjatywa Społeczna
 18.  Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 19.  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Koło w Zawoi