Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach informuje  o przerwie
w dostarczaniu wody w dniu 16.03.2023 w godzinach od 9.00 do 12.00