Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów. Przypomina również, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Poniżej ostrzeżenie metorologiczne nr 52

Ostrzeżenie - silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 17.02.2023 do godz. 10:00 dnia 18.02.2023

Prawdopodobieństwo: 80%.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie - roztopy

Zjawisko: Roztopy

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.02.2023 do godz. 18:00 dnia 18.02.2023.

Prawdopodobieństwo: 80%.

Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Temepratura maksymalna od 3°C do 5°C. Suma opadów odeszczu od 10 mm do 20 mm/24h. Wiatr średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ostrzeżenia metorologiczne w formie skanu do pobrania poniżej:

docOstrzeżenie meteorologiczne nr 52565 KB

Źródło ostrzeżeń meteorologicznych: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW-PIB