Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej wydał komunikat w sprawie jakości wody z wodociągu Zembrzyce. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 21 września 2022 r. potwierdza ,iż jakość wody w przedmiotowym wodociągu odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdroiwa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017. poz 2294).

Komunikat o jakości wody w wodociągu Zembrzyce

W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej:

pdfKomunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Zembrzyce1.45 MB