Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXIII-216/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24.10.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania wsi Śleszowice

http://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce/Article/get/id,529321.html 

 

Uchwała Nr VIII/68/15 rady Gminy Zembrzyce z dnai18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Dolna w Gminie Zembrzyce.

u68

Uchwałą Nr VIII/69/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarnawa Górna w Gminie Zembrzyce.

akt69

 

Uchwała nr XIX-147/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2009  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcówka

http://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce/Article/get/id,531126.html

 

Uchwała nr XIX-146/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce

http://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce/Article/get/id,531063.html

 

- Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego »

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – MAPY

- Zembrzyce (os. Bace)- mapy-Rysunek zmiany mpzp dla części sołectwa Zembrzyce osiedle Bace

- Tarnawa Dolna -mapy- arkusz 0arkusz 1 ,arkusz 2 ,arkusz 3 ,arkusz 4 ,arkusz 5 ,arkusz 6 ,arkusz 7 ,arkusz 8 ,arkusz 9 ,arkusz 10 ,arkusz 11 ,arkusz 12 ,arkusz 13 ,arkusz 14 ,

- Tarnawa Górna- mapy- arkusz 1 ,arkusz 2 ,arkusz 3 ,arkusz 4 ,arkusz 5 ,arkusz 6 ,arkusz 7

-Śleszowice-uchwała+mapy akt

 

 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU – WYŁOŻENIE 2015

druk uwagi

projekt mpzp osiedle Bace m. Zembrzyce

rysunek wyłożenie

Bace-uchwała

Tarnawa Dolna-uchwała-1

T.G obwieszczenie