Wojskowe Centrum  Rekturacji w Nowym Targu informuje, że 16 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja w sprawie uruchomienia w 2022 roku pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy.

Stypendium zostało określone na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł. MON kieruje ofertę do studentów wszystkich uczelni cywilnych, wyższych seminariów duchownych oraz stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Decyzja nr 114/MON określa limit stypendiów dla studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób:

 • elektronika 10
 • elektrotechnika 2 
 • automatyka 2 
 • robotyka 2
 • energetyka 2
 • lekarsko-dentystyczny 2
 • weterynaria 2 
 • analityka medyczna 4 
 • fizyka 2
 •  optoelektronika 5
 •  teleinformatyka 3
 •  cybernetyka 2
 • cyberbezpieczeństwo 5
 • gospodarka przestrzenna 2 
 • inżynieria geoprzestrzenna 1
 •  matematyka 4

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków:

 •  przyznanie stypendium;
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
 • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporządzeniu i decyzji MON oraz w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Załączniki:

 pdfDecyzja Ministra Obrony Narodowej582.84 KB