Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapraszają do zgłaszania kandydatów w konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2022.

Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników
  2. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 17 grudnia 2021 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także same zainteresowane podmioty.

Wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku - Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

Do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.rops.krakow.pl