logo pilchowka
Trwa remont drogi gminnej Pilchówka, na który Gmina Zembrzyce otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 441232 K Pilchówka w km od 0+037,00 do km 0+350 w miejscowości Zembrzyce - etap I". Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 553 889,12 zł. Kwota dofinansowania 302 627,00 zł. W ramach remontu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace na odcinku 313 mb., które obejmują m.in. roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty rozbiórkowe związane m.in ze zniszczoną konstrukcją nawierzchni jezdni oraz elementami odwodnienia drogi. W ramach przeprowadzonego remontu wykonano nową konstrukcję drogi, wymieniono istniejące zniszczone przepusty jak również zniszczone elementy umocnienia skarpy. Ważnym elementem zadania jest zabezpieczenie skarpy poprzez jej umocnienie, wykonano w tym celu odpowiednie zabezpieczenie siatkowo-kamienne jak również odtworzono nowe kanały odwadniające. Ponad to remontem objęto wykonanie nowej nawierzchni mijanek a także nowych poboczy. Całość inwestycji zwieńczy wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej.